Uw voordelen:

 • Uw belang voorop
 • Kostenbesparing
 • Tijdbesparing
 • Een contactpersoon bij u in de buurt
 • Kennis van wet en regelgeving
 • Professioneel beheer in een persoonlijke sfeer
 • Transparante informatie, adviezen en administratie

top3

Tot nu toe zijn er 4 modelreglementen uitgebracht. Het bouwjaar van het gebouw bepaald welk reglement van toepassing is. Dit staat vermeld in de splitsingsakte.

 • Reglement van splitsing van Eigendom februari 1973
 • Modelreglement bij splitsing van appartementsrechten november 1983
 • Modelreglement bij splitsing van appartementsrechten januari 1992
 • Modelreglement bij splitsing van appartementsrechten model 2006

Voor uw persoonlijk gemak kunt u de reglementen als PDF bestand hieronder downloaden.


pdf Model reglement 1973
pdf Model reglement 1983
pdf Model reglement 1992
pdf Model reglement 2006Copyright 2017 - Onze diensten geschieden volgens de algemene- en inkoopvoorwaarden, gedeponeerd bij de K.v.K. te Brabant